Bestel tickets voor het SFFR 2022 - Voorjaarevenement! Klik hier.

Stichting Sportfilm Promotie

Sport Film Festival Rotterdam is een activiteit van Stichting Sportfilm Promotie. De stichting heeft zich ten doel gesteld om een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van sportfilms en om het bereik van sportfilms, naar een zo breed mogelijk publiek in Nederland en daarbuiten, te vergroten.

De stichting wil haar doel bereiken door:
1.) Het bieden van een podium aan internationale, nationale en regionale sportfilms;
2.) Het vormen van een netwerk van sportfilmmakers, filmfondsen, media en sportorganisaties;
3.) Het bieden van een omgeving aan jongeren om over sportfilms te leren en om sportfilms te maken;
4.) Het toepassen van sport en sportfilms ter bevordering van de maatschappelijke cohesie;
5.) Het ontwikkelen van overige activiteiten die bijdragen aan de realisatie van de doelstelling.

Het onbezoldigde bestuur van de stichting wordt gevormd door bestuurders met affiniteit met sportfilms en -festivals alsmede netwerken, de expertise en de ervaring om de stichting goed te besturen. De stichting handelt naar de Governance Code Cultuur waarbij de functiescheiding van Bestuur en Toezichthouder (door de geringe omvang van de organisatie) zijn vormgegeven in: Directie (uitvoerend verantwoordelijk) en Bestuur (toezichthouder).

Het stichtingsbestuur:

Ronald Blom, voorzitter
Frank Overhand, penningmeester
Rik Westera, secretaris

Donaties:

Stichting Sportfilm Promotie is een organisatie zonder winstoogmerk. De financiële middelen voor het ontwikkelen en uitvoeren van activiteiten worden beschikbaar gesteld door partners, sponsors, fondsen en donateurs en ontstaan door kaartverkoop.

Uw donatie is zeer gewaardeerd! U kunt daarbij gebruik maken van de volgende gegevens:
Naam rekeninghouder: Stichting Sportfilm Promotie
Bankrekeningnummer: NL33 RABO 0349 8571 21
Onder vermelding van: donatie